Presentaties aardrijkskunde

Woensdag was de laatste les van Aardrijkskunde binnen het thema “Ik hou van Holland”. De kinderen moesten in deze les in groepjes presenteren over een kolonie van Nederland. Er moesten verschillende elementen in de presentatie naar voren komen: de geschiedenis van de koloniën, de religie, het inwoneraantal en is de kolonie afhankelijk geworden.