Basisvak rekenen

Op Modus blijven we werken met Snappet, online op eigen laptop. We werken met de B-aanpak van Snappet. Een reguliere lesweek bestaat uit vijf rekenlessen. Tijdens een instructieles staat er één leerdoel centraal. Alle leerlingen maken verplicht opdracht 2. De coach kan ondertussen de leerlingen volgen en verlengde instructie bieden waar nodig. Vervolgens werken de leerlingen verder op eigen niveau. Afhankelijk van hoe opdracht 2 is gemaakt, krijgen de leerlingen makkelijkere of moeilijkere sommen aangeboden. Tijdens de zelfstandig werken lessen, werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema van curriculum 10-14, zodat ook rekenen zoveel mogelijk betekenis krijgt. Op dit moment is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn rekenen / wiskunde voor groep 7 t/m klas 2 op het voortgezet onderwijs. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst niet meer werken met Snappet.