WAT VIND Jij?

ONDERWIJS GESCHIKT VOOR
JOUW TIENERBREIN

tIENERBREIN

Wat heeft jouw tienerbrein nodig?

De levensfase waarin jij je als tiener bevindt is bijzonder. Als tiener denk en handel je anders dan een volwassene.
Daar houden we bij MODUS rekening mee!

 


Een use it or lose it principe
Je leert alleen iets als je er ook iets aan hebt.

Hulp bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden
De meeste tieners hebben moeite met plannen, het nemen van beslissingen en omgaan met verantwoordelijkheden. Dit komt doordat de prefrontale cortex nog volop in ontwikkeling is. De prefrontale cortex, is een gebied aan de voorkant van de hersenen die heel belangrijk is voor het gedrag dat je vertoont. De functies rondom geheugen, planning, organiseren, zelfinzicht en het reguleren van gedachten gevoelens en empathie zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Als tiener heb je hier steun en sturing bij nodig van je ouders/verzorgers en de docenten en coaches op school. Pas dan zullen jouw talenten zoveel mogelijk tot ontplooiing komen.

Risico’s nemen en gevolgen niet goed overzien
Als tiener heb je begeleiding nodig om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Als je nieuwe dingen doet, kom je tot ontwikkeling. Bij MODUS helpt je coach je bij het nemen van risico’s die bij jou passen.

In een groep geaccepteerd worden
Als tiener kun je negatieve gevoelens, zoals afwijzing, nog moeilijk onderdrukken, waardoor deze als lichamelijke pijn worden ervaren. Als tiener wil je graag als groep tot een oplossing komen. Het is dan ook belangrijk dat je gezien en gehoord wordt door een groep en het gevoel hebt ergens bij te horen.

De behoefte om verbanden te leggen
Ons brein leert associatief. Wanneer je associatief denkt kun je snel de ene gedachte met de andere verbinden. Vaak gebeurt dat onbewust: Je schakelt snel in jouw hoofd. Bij het tienerbrein is dit sterker ontwikkeld. Bij MODUS leggen we dan ook niet alleen een verband binnen een vak, maar ook tussen verschillende schoolvakken.

je bent welkom

Wil je ook kennismaken met MODUS?