WAT VIND Jij?

KIES WAT ÉCHT BIJ JE PAST

leerlingen van 10 tot 14 jaar

Doorlopende leerlijn met volop kansen voor jou!

CBS De Arke en CSG Liudger in Burgum starten schooljaar 2021-2022 met een nieuwe onderwijsroute voor leerlingen tot 14 jaar, genaamd MODUS. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van CBS De Arke en klas 1 en 2 van CSG Liudger. De onderwijsroute sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

 


WAT VIND JIJ?
Bij MODUS bereiden we je voor op je toekomst, door je gericht kennis op te laten doen en ervaringen mee te geven die nodig zijn om jezelf te redden in de maatschappij. We creëren een veilige en betekenisvolle leeromgeving waar jij als tiener leert dat fouten maken mag en waarin je de tijd krijgt om een eigen route te kiezen voor de langere termijn.

Kernwaarden MODUS
Bij MODUS werken we vanuit vier kernwaarden:

Bloei

We willen tieners tot bloei laten komen met hun van God gekregen talenten en creativiteit. Iedere leerling heeft een coach. Samen met de coach en de ouders zetten de tieners hun eigen leerroute uit, waarbij ze ontdekken wie ze zijn, hoe ze leren en welke bijdrage ze kunnen leveren aan de maatschappij. De kracht van samen brengt tieners van groei naar bloei.

Actief
Tieners krijgen de ruimte om eigen talenten te ontdekken en worden daartoe uitgedaagd en ondersteund door de coaches. De tieners denken actief mee bij wat ze willen leren en hoe ze dat willen gaan bereiken. Leren door te doen, zelf op onderzoek uitgaan en ervaringen opdoen in de ‘echte’ wereld. Ze staan samen met de coach aan het roer van hun persoonlijke ontwikkeling.

Verbindend
We werken vanuit een thematische aanpak. Door verbinding tussen vakgebieden te leggen, krijgen de tieners inzicht in de samenhang van de leerstof. We verbinden de lesstof aan echte situaties. Opdrachten sluiten aan bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de tieners, dit vergroot de leermotivatie. Binnen een thema is er naast aandacht voor theorie ook ruimte om praktijkervaringen op te doen. Het nut van het leren staat centraal. We leggen daarbij de verbinding met de maatschappij, door bedrijven in de school te halen en op maatschappelijke stage te gaan. Tot slot staat verbindend voor elkaar ontmoeten. De tieners zoeken samen met de coach en met elkaar naar hun plaats binnen de groep en onze maatschappij.

Lef
We dagen tieners uit om met lef tot bloei te komen. Ieder op zijn eigen manier. De durf om te doen en te ontdekken. Nieuwsgierigheid is daarbij een zegen. De durf om fouten te mogen maken en de moed te hebben om je talenten in te zetten. Te durven zijn wie je bent. Leren te durven leven met lef!

NIveaukeuze en richting kan worden uitgesteld

HET MODUS CONCEPT

Christien

coach MODUS

“De leerlingen zijn erg enthousiast over MODUS, dat is super leuk!”

je bent welkom

Wil je ook kennismaken met MODUS?