WAT VIND Jij?

KIES WAT ÉCHT BIJ JE PAST

10-14 ONDERWIJS VOOR JOU!

MODUS OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Ben je benieuwd hoe een dag op MODUS eruit ziet? Lees dan snel verder!

 


Instroom leerlingen Modus op CSG Liudger Burgum
Vanaf schooljaar 2023/2024 is MODUS ook in klas 1 op CSG Liudger in Burgum gestart. Ook leerlingen van andere basisscholen dan de Arke, konden bij MODUS op CSG Liudger instromen.

Wat doen we samen met de reguliere brugklassen van CSG Liudger Burgum?
* Samen introductieweek
* Samen pauze
* Samen THS Talent (iedere vrijdagmiddag werken aan je eigen leerdoel)
* Zelfde kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
* Zelfde aantal lesuren
* Zelfde aanbod vakgebieden, alleen de vorm is anders
* Werken met weektaken
* Werken met office 365
* Aansluiten bij schoolbrede activiteiten waar kan

Hoe ziet een dag op het voortgezet onderwijs eruit?
Ieder dag starten we actief. Het tienerbrein moet namelijk worden ‘aan’ gezet. Tevens kunnen tieners even lekker hun hoofd leeg maken, voordat ze met de dag beginnen. Twee keer per week zal de dag starten met een blokuur lichamelijke opvoeding van een sportdocent in de sporthal. De andere drie dagen zal dit ruim een half uur zijn aan het begin van de dag. Dit actieve begin van de dag kan plaatsvinden in de sporthal of in het schoolgebouw.

Check-in
Na het actief begin van de dag start de tiener in zijn eigen stamgroep van 24 leerlingen met een eigen coach. De coach is 50% van de lesweek aanwezig in de groep. Er is iedere dag aandacht voor hoe het met de leerling gaat. Hoe zit je erbij? Hoe voel je je? Tevens is er tijdens de check-in aandacht voor groepsdoelen, persoonlijke doelen en leerdoelen. Successen worden hier met elkaar gevierd en de planning van de dag wordt doorgenomen.

Kernvakken Wiskunde, Engels, Nederlands, Spaans, Duits en Frysk
Hiervoor worden vakdocenten ingevlogen. Er wordt een methode gebruikt voor deze vakgebieden Leerlingen kunnen op hun eigen tempo en niveau de leerstof doorlopen. Het kan zijn dat een leerling Engels op een ander niveau volgt dan Nederlands. Er zijn namelijk veel leerlingen die in groep 8 op de basisschool tussen twee niveaus inzitten. Modus maakt het mogelijk om te ontdekken wat echt bij de leerling past. Ze hebben twee jaar lang de tijd om te ontdekken welke richting en niveau ze het beste kunnen kiezen. Na klas 2 op CSG Liudger Burgum stromen de leerlingen uit naar het VMBO, HAVO of VWO. De kernvakken sluiten zoveel mogelijk aan bij het 10-weekse thema van curriculum 10-14.

Curriculum 10-14
We werken volledig thematisch en volgens een vaste leercyclus. Curriculum 10-14 is een onderwijsconcept dat is opgebouwd rondom de behoeftes van het tienerbrein. Dat betekent dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en bewuster zijn van hun ontwikkeling. Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ICT, kunst & cultuur, muziek, natuurwetenschappen, taal & literatuur, zijn hieraan gekoppeld en ingedeeld in thema’s. Elk thema duurt ongeveer 10 weken. Tevens zullen we bedrijven betrekken bij de thema’s en actief eropuit gaan om antwoorden te zoeken op de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Vakdocenten zullen de creatieve lessen verzorgen. De eigen coach gaat meerdere lessen geven van curriculum 10-14.

Portfolio
Op Modus werken we met een portfolio en niet meer met een rapport. Het portfolio wordt bijgehouden in class notebook van office 365. Leerlingen verzamelen gedurende het schooljaar bewijsmateriaal om te bewijzen welke leerdoelen ze hebben behaald. De leerontwikkeling houdt de leerling samen met de coach bij aan de hand van rubrics en leertrappen. Van ‘ik wil leren’ naar ‘ik kan het een beetje’ naar ‘ik kan het’. Op deze manier worden leerlingen nog meer betrokken bij hun eigen leerproces en dit vergroot de leermotivatie. Na iedere 10 weken volgt er een gesprek tussen leerling, coach en ouders. De leerling heeft tijdens dit gesprek de regie en presenteert.

Eigen lokaal
Op Modus hebben de leerlingen een eigen lokaal. Hierin hangt ook de leerwand met daarop het thema en wat ze geleerd hebben over dit thema. Hierdoor wordt het leren zichtbaar gemaakt en dit helpt een tiener bij het beklijven van de leerstof. Naast het eigen lokaal zullen de leerlingen van Modus ook gebruik maken van de practicumlokalen van CSG Liudger Burgum. Daar zijn namelijk alle benodigde materialen aanwezig. Zo zullen bijvoorbeeld de creatieve vakken, de muzieklessen, maar ook biologieopdrachten in daarvoor ingerichte lokalen worden gegeven.

Leerkuil
Op Modus is fouten maken heel normaal. De visie van Modus is dat een leerling pas echt iets leert, wanneer de leerling even ‘vastloopt’. Dit noemen we de leerkuil. Leerlingen hebben het nodig om soms tegen een figuurlijke muur aan te lopen en dan te leren om door te zetten. De coach helpt ze hierbij. Pas dan komt een tiener tot leren! Hiernaast een plaatje van de leerkuil.

je bent welkom

Wil je ook kennismaken met MODUS?