Veel gestelde vragen

BLIJF NIEUWSGIERIG

alles over modus

JE KUNT ONS ALLES VRAGEN

De leerlingen van groep 7 in schooljaar 2021-2022 starten met deze leerroute. Elk schooljaar komt er één leerjaar bij. Doel is dat over 4 schooljaren de volledige leerroute staat.

Dit kan vanaf groep 7 en vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Alle leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Arke doen mee aan MODUS. Na groep 8 is het een keuze om verder te gaan op MODUS of voor regulier onderwijs te kiezen.

Op dit moment is het een samenwerking tussen CBS De Arke en CSG Liudger. Mogelijk schuiven er in de toekomst meer scholen aan.

We beginnen elke dag actief in de sporthal of met bewegend leren. Daarna volgt er een check-in. Tijdens de check-in gaat het over ‘hoe zit je erbij’ en ‘wat zijn de doelen van de dag? In de ochtend is er tijd voor de basisvakken rekenen en Nederlands. In de middag werken we volledig thematisch vanuit curriculum 10-14. Tevens krijgen de leerlingen op MODUS meerdere uren per week les van een VO-docent van CSG Liudger, passend bij het thema.

We hebben ons verdiept in andere scholen die hiermee werken. Daarnaast zijn er ook verschillende scholen bezocht. We hoeven het wiel niet volledig zelf uit te vinden. Tevens is er in Nederland momenteel veel aandacht voor kansengelijkheid en worden er steeds meer tienerinitiatieven opgestart. We zijn met MODUS landelijk aangesloten bij het netwerk 10-14.

Het eerste jaar starten we met twee coaches. De coaches zijn samen verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Elke twee weken heeft de leerling een gesprek met de coach over zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast wordt er coaching toegepast in de dagelijkse lespraktijk. Eén keer per tien weken is er een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s), leerling en coach over de leerontwikkeling. Bij dit gesprek zijn de vaardigheidsdoelen en hoe het met de leerling gaat, net zo belangrijk als de ontwikkeling in kennisdoelen.

In het eerste schooljaar wel. Voor rekenen en taal zijn we nog wel de doorgaande lijn aan het onderzoeken richting het voortgezet onderwijs. Mogelijk in de toekomst iets anders dan Snappet wat nog beter past bij de leerroute van MODUS.

Ja, die blijven. Er zijn twee onderwijsassistenten gekoppeld aan unit 7/8. Er wordt gekeken naar welke zorg waar nodig is.

Docenten (coaches) hebben dagelijks overleg. Er blijft ook volgend schooljaar wekelijks een werkgroep van PO-docenten en VO-docenten bij elkaar komen, om Modus verder te ontwikkelen en te evalueren.

Voor de leerlingen die na groep 8 voor ander voortgezet onderwijs kiezen, volgt er een studieadvies. Er komt dus een studieadvies op aanvraag. Mocht een leerling doorgaan op de leerroute van MODUS, dan volgt het studieadvies vanaf 14 jaar.

Door de rol van coach in te nemen als leraar, wordt er juist veel meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht en aangeleerd. Autonomie is belangrijk in de leerroute van MODUS.

Centrale eindtoets is landelijk verplicht om af te nemen. Eindtoets blijft dus en wordt een tussentijds meetmoment voor de leerlingen op MODUS.

MODUS, EEN INITIATIEF VAN…

KENNISMAKEN

MEER WETEN OVER MODUS?