Veel gestelde vragen

BLIJF NIEUWSGIERIG

alles over modus

JE KUNT ONS ALLES VRAGEN

Het doel is dat over 4 schooljaren de volledige leerroute staat.
2021-2022 – groep 7
2022-2023 – groep 7 en 8
2023-2024 – start Modus klas 1, naast groep 7/8
2024-2025 – volledige leerroute staat van groep 7 t/m klas 2.

Dit kan vanaf groep 7 en vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Alle leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Arke doen mee aan MODUS. Na groep 8 is het een keuze om verder te gaan op MODUS of voor regulier onderwijs te kiezen.

Op dit moment is het een samenwerking tussen CBS De Arke en CSG Liudger. Mogelijk schuiven er in de toekomst meer scholen aan.

Het is mogelijk voor leerlingen van andere scholen om aan te shcuiven bij Modus klas 1.

We hebben ons verdiept in andere scholen die hiermee werken. Daarnaast zijn er ook verschillende scholen bezocht. We hoeven het wiel niet volledig zelf uit te vinden. Tevens is er in Nederland momenteel veel aandacht voor kansengelijkheid en worden er steeds meer tienerinitiatieven opgestart. We zijn met MODUS landelijk aangesloten bij het netwerk 10-14.

Het eerste jaar starten we met twee coaches. De coaches zijn samen verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Eén keer per tien weken is er een gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s), leerling en coach over de leerontwikkeling. Bij dit gesprek zijn de vaardigheidsdoelen en hoe het met de leerling gaat, net zo belangrijk als de ontwikkeling in kennisdoelen.

Alle informatie hierover is te vinden op deze website onder het kopje ‘over Modus’. Klik daarna op ‘voortgezet onderwijs’. Tevens is er voor de leerlingen een filmpje gemaakt met de nodige informatie over Modus. Zie hiervoor op deze website onder het kopje ‘over Modus’. Klik daarna op ‘voor leerlingen’.

In groep 7/8 op dit moment wel. Voor rekenen en taal zijn we nog wel de doorgaande lijn aan het onderzoeken richting het voortgezet onderwijs. Mogelijk in de toekomst iets anders dan Snappet wat nog beter past bij de leerroute van MODUS.

Ja, die blijven. Er zijn twee onderwijsassistenten gekoppeld aan unit 7/8. Er wordt gekeken naar welke zorg waar nodig is.

Docenten (coaches) hebben dagelijks overleg. Er is wekelijks een werkgroep van PO-docenten en VO-docenten bij elkaar komen, om Modus verder te ontwikkelen en te evalueren.

Voor de leerlingen die na groep 8 voor ander voortgezet onderwijs kiezen, volgt er een studieadvies. Er komt dus een studieadvies op aanvraag. Mocht een leerling doorgaan op de leerroute van MODUS, dan volgt het studieadvies vanaf 14 jaar.

Door de rol van coach in te nemen als leraar, wordt er juist veel meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht en aangeleerd. Autonomie is belangrijk in de leerroute van MODUS.

Centrale eindtoets is landelijk verplicht om af te nemen. Eindtoets blijft dus en wordt een tussentijds meetmoment voor de leerlingen op MODUS.

Dat kan door de website of onze social media te bekijken! Op deze manier krijgt u een beter beeld van Modus. Wilt u nog meer weten? Op 1 december is er een vrijblijvende informatieavond op CSG Liudger. U bent van harte uitgenodigd. Klik op de contact knop om een andere vraag te stellen of u aan te melden voor deze avond.

In schooljaar 2023/2024 start Modus op CSG Liudger Burgum met maximaal 2 groepen van 24 leerlingen.

Aanmelden voor Modus op het voortgezet onderwijs (klas 1) verloopt middels het officiële inschrijfformulier van CSG Liudger. Inschrijfformulier is te vinden op de website van CSG Liudger of via de eigen basisschoolleerkracht van groep 8. Na aanmelding volgt in maart 2023 een gesprek met de toekomstige leerling en ouders. Deze gesprekken vinden plaats op CSG Liudger Burgum. Samen gaan we kijken of Modus echt geschikt is voor uw kind en wat leerlingen kunnen verwachten bij Modus. Leerlingen geven tijdens dit gesprek middels een korte motivatie aan waarom ze graag naar Modus willen. Deze korte motivatie mag op eigen manier worden gedaan middels bijvoorbeeld een vlog, een brief, een presentatie etc. Jezelf leren presenteren is binnen Modus heel normaal. Na de gesprekken in maart 2023 volgt definitieve inschrijving bij Modus.

MODUS, EEN INITIATIEF VAN…

KENNISMAKEN

MEER WETEN OVER MODUS?