WAT VIND Jij?

KIES WAT ÉCHT BIJ JE PAST

10-14 ONDERWIJS VOOR JOU!

EEN DAG OP MODUS!

Ben je benieuwd hoe een dag op MODUS eruit ziet? Lees dan snel verder!

 


Actief
Op MODUS starten we elke dag actief met sport en bewegen. Op maandag t/m donderdag starten de leerlingen bij sporthal de Wetterstins en op vrijdag bewegend leren in en om de school. Op deze manier activeren we het tienerbrein. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat het brein van een tiener pas ‘aan’ staat vanaf 9.00 uur. Tevens kunnen de leerlingen lekker het hoofd ‘leegmaken’ om vervolgens actief deel te nemen aan het lesprogramma van de dag.  

Check-in en check-out
Na het actieve begin van de dag, starten we met een check-in. Alle leerlingen doen hun ijscostokje in een potje. Hoe voel ik me vandaag? Hoe gaat het met je? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Vervolgens is er aandacht voor groepsdoelen, persoonlijk doelen en leerdoelen. Tevens wordt de planning van de dag hier besproken. De dag wordt afgesloten met een check-out. Hier worden de successen van de dag gevierd.  

Nederlands en rekenen (Taal & Communicatie, Wetenschap)
Na de check-in krijgen leerlingen voor de basisvakken Nederlands en rekenen een instructie op eigen niveau van één van de coaches. Naar aanleiding van instructie op eigen niveau kunnen leerlingen zelf bepalen of ze zelfstandig de verwerking van de lesstof kunnen maken of dat ze extra instructie nodig hebben van de coach. Voor de kernvakken werken we met Snappet en iedere leerling op een eigen laptop. Snappet is een adaptieve digitale lesmethode voor alle kernvakken. We sluiten met de leerdoelen van Snappet zoveel mogelijk aan bij het thema van curriculum 10-14, zodat ook deze lessen zoveel mogelijk betekenis krijgen. Op MODUS krijgen alle leerlingen ook les van vakdocenten van CSG Liudger, betreffende de kernvakken. Doel hiervan is om de overgang van PO naar VO te verkleinen. 

Curriculum 10-14
Op de middagen werken we volledig thematisch met curriculum 10-14 en volgens een vaste leercyclus. Curriculum 10-14 is een onderwijsconcept dat is opgebouwd rondom de behoeftes van het tienerbrein. Dat betekent dat leerlingen meer leren, meer plezier hebben en bewuster zijn van hun ontwikkeling. Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ICT, kunst & cultuur, muziek, natuurwetenschappen, taal & literatuur, Engels en Frysk zijn hieraan gekoppeld en ingedeeld in thema’s. Elk thema duurt ongeveer 10 weken. Tevens zullen we bedrijven betrekken bij de thema’s en actief eropuit gaan om antwoorden te zoeken op de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Vakdocenten van CSG Liudger geven op de middagen ook lessen die aansluiten bij het thema van het curriculum.

Portfolio
Op MODUS gaan we over van een rapport naar een portfolio.Dit doen we met behulp van class notebook in office365. In het portfolio verzamelen leerlingen gedurende het schooljaar bewijsmateriaal om te bewijzen welke leerdoelen ze hebben behaald. De ontwikkeling houdt de leerling samen met de coach bij aan de hand van leertrappen. ‘Ik wil leren, naar ‘ik kan het een beetje’, naar ‘ik kan het bijna’, naar ‘ik kan het’. Op deze manier worden de leerlingen nog meer betrokken bij hun eigen leerproces en dit vergroot de leermotivatie. Elke 2 weken heeft de leerling een gesprek met de coach over zijn of haar ontwikkeling en elke 10 weken volgt er een gesprek met de ouders erbij.  

Creatie 
Dit schooljaar komen er vakdocenten lesgeven in de creatieve vakken. Het gaat dan om dans, handvaardigheid en dramalessen. 

je bent welkom

Wil je ook kennismaken met MODUS?