Bedrijven en beroepen betrekken

Ieder thema maken we verbinding met de maatschappij, door bedrijven en beroepen in de school te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende beroepen en actief hierbij betrokken worden, zodat ze vanaf 14 jaar een gericht profiel kunnen kiezen en ontdekken welk type beroep bij ze past. We sluiten daarbij aan bij het huidige thema. Eind november hebben we een dominee met jeugdwerker op bezoek gehad en een weddingplanner. Wat doet een dominee nog meer voor werkzaamheden naast kerkdiensten? Wat doet een jeugdwerker? Wat komt er allemaal kijken bij het beroep van een weddingplanner? Na de gastles krijgen de leerlingen meestal een praktische opdracht mee, waar ze de rest van de week mee aan de slag kunnen.