CBS De Arke en CSG Liudger lanceren onderwijsroute MODUS

CBS De Arke en CSG Liudger hebben woensdag 9 juni een gezamenlijke onderwijsroute gelanceerd, genaamd MODUS. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De onderwijsroute sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen die nu in groep 6 zitten en volgend jaar starten in het eerste jaar van MODUS, mochten samen met Youtuber Jordy Storm, wethouder Andries Bouwman en de bestuurders van beide scholen de naam onthullen.

Onderwijsroute
Binnen de nieuwe onderwijsroute krijgen leerlingen tot 14 jaar een ononderbroken persoonlijke leerroute aangeboden, rekening houdend met het tienerbrein, het niveau, de interesses en kwaliteiten van leerlingen. Bij de leerroute staat het ontdekken wie ze zijn, hoe ze leren en welke bijdrage ze willen en kunnen leveren aan de maatschappij centraal. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: bloei, actief, verbindend en lef. Vakken worden vervangen door thema’s, de kinderen hebben geen juf/meester meer maar een coach en elke dag start met een check-in en sport en bewegen.

De nieuwe onderwijsroute gaat komend schooljaar van start voor leerlingen die dan in groep 7 zitten van CBS De Arke. Aan het begin van het jaar stelt de coach samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een persoonlijk leerplan op. In het persoonlijk leerplan staan de leerdoelen van een leerling omschreven, maar ook de manier waarop de leerling de doelen wil behalen.

Onderwijsconcept
Beide scholen waren al bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept, onderwijsconcepten die veel raakvlakken met elkaar hadden. “Door de concepten samen te brengen, kunnen we nog beter inspelen op individuele behoeftes en leerlingen gelijke kansen geven. We willen tieners tot bloei laten komen met hun eigen gekregen talenten en creativiteit,” aldus projectleider Marieke van der Veen.

Het filmpje van de lancering staat op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bZS5grZs_5k.