De 6 key-needs van het teinerbrein

Het tienerbrein heeft specifieke behoeftes nodig om tot leren te komen. We vatten de voorwaarden om tot leren te komen in ‘6 key-needs’ samen.

  1. Het tienerbrein wil het leren verbinden.
  2. Een ‘use it or lose it’-principe. Waarom leer ik dit? Wat kan ik ermee?
  3. In een groep geaccepteerd worden.
  4. Het tienerbrein heeft baat bij zelfregulatie en eigenaarschap.
  5. Het tienerbrein wil risico’s nemen.
  6. Hulp nodig bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden.

    Binnen Modus staat het lerende tienerbrein centraal. Leuker, effectiever en meer betekenisvol onderwijs; daar gaan we voor!