Nieuw thema: mythen en feesten

Ons nieuwe thema is ‘mythen en feesten’. Voor dit thema zijn we als startpunt naar de synagoge in Groningen geweest. We zijn verheugd om u te melden dat groep 8 ook mee gaat doen aan dit thema. De vakgebieden geschiedenis, mens & maatschappij, muziek, kunst & cultuur, ICT, natuurwetenschappen en internationaal zijn gekoppeld aan dit thema. Voor de meeste vakgebieden komt een vakdocent lesgeven, die vervolgens een opdracht geeft om aan verder te werken gedurende de week. Zo hebben ze bijvoorbeeld bij mens & maatschappij les van mevrouw Sterrenburg van CSG Liudger die de verschillende godsdiensten en bijbehorende feesten en rituelen behandeld. ICT wordt gegeven door coach Annagreet, waarbij ze leren om uitnodigingen te maken voor een feest met behulp van Canva en hoe je hierin veilig omgaat met social media. Kunst & cultuur wordt gegeven door vakdocent Anna Rigt Boersma samen met coach Lida.  Zo zijn de leerlingen nu bezig met de ‘doos van Pandora’. We zien dat leerlingen door deze manier van werken veel meer betrokken en nieuwsgierig zijn. Voor ons als coaches werken we vanuit leerdoelen waar we vervolgens een activiteit bij zoeken.