Nieuwe informatievideo!

We hebben een nieuwe informatievideo gemaakt over Modus en de samenwerking tussen CBS de Arke en CSG Liudger.