SER: kwaliteit onderwijs onvoldoende, corona vergroot kansenongelijkheid

Het onderwijssysteem in Nederland verkleint de kansenongelijkheid onder kinderen niet, maar vergroot die juist. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het kabinet.

De coronacrisis heeft de kansenongelijkheid nog verder vergroot, betoogt de belangrijkste adviesraad van de overheid op het gebied van sociale vraagstukken. Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische achtergrond hebben minder vaak een “stimulerende en faciliterende thuisomgeving”. Ze ondervinden daardoor relatief meer negatieve gevolgen van de schoolsluitingen, stelt het adviesorgaan dat bestaat uit ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. Meer informatie staat op de site van de NOS.