Thema 1 afgerond

De eerste tien weken van het nieuwe schooljaar was het thema: ‘Nederland Waterland’. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hier ook al het een en ander over verteld. Ieder thema wordt op een bijzondere manier afgesloten. Belangrijk voor een tiener, zodat het thema ook letterlijk in hun brein kan worden afgerond en ze tijdens de start van een nieuw thema weer ruimte hebben om nieuwe verbindingen te gaan leggen.  

Groep 7/8, op basisschool de Arke, heeft het thema ‘Nederland waterland’ afgesloten met de waterdriedaagse van Wetsus. Ze hebben proefjes gedaan en zijn naar de rioolzuivering in Harlingen geweest. Een leerzame excursie, waarbij ze hebben gezien en zelf ontdekt hebben hoe grondwater en rioolwater worden gezuiverd en weer wordt hergebruikt. Leren in de praktijk en bewustwording van The Big Idea bij dit thema: Nederland en het water kunnen niet zonder elkaar!

In klas 1 op CSG Liudger waren als afsluiting van het thema Nederland waterland ouders, pakes, beppes, ooms, tantes etc. welkom om te komen kijken naar de presentaties van de leerlingen. Zij mochten een eigen presentatievorm kiezen. Van muurkrant tot memorykaartjes en Canva. Leuk om te zien hoeveel belangstellenden hierop af kwamen!