Voorlichtingsavond Modus klas 1

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde informatieavond voor ouders en verzorgers. Deze informatieavond werd op dinsdag 21 november gehouden op CSG Liudger Burgum. Ruim honderd belangstellenden kwamen hierop af. Na algemene informatie over Modus, gepresentereerd door de projecleider, gingen de belangstellenden in twee groepen uiteen. Zo konden ze een workshop van leerlingen volgen die enthousiast vertelden over hun eigen ervaringen bij Modus en in de andere workshop vertelden coach Nienke en coach Christien over de praktijk.


Voor wie is Modus geschikt?

 • Voor alle leerlingen met een basisschooladvies van VMBO-B t/m VWO;
 • Voor leerlingen die samen met hun coach hun eigen leerroute uit willen zetten;
 • Voor leerlingen die graag nog verder willen groeien in hun ontwikkeling, voordat ze een richting en niveau kiezen;
 • Voor leerlingen met een disharmonisch profiel. Dit zijn leerlingen die op het ene vakgebied veel hoger scoren dan op het andere vakgebied. Deze leerlingen krijgen 2 schooljaren langer de tijd om te ontdekken welke richting echt bij hen past. Hierdoor kansrijker adviseren;
 • Voor leerlingen die willen ontdekken wie ze zijn, wat er bij hen past en met welke talenten;
 • Voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en open staan voor ontdekkend leren, leren door te doen;
 • Voor leerlingen die graag 50% van de lesweek een eigen coach willen hebben;
 • Voor leerlingen die iedere dag actief willen starten;
 • Voor leerlingen die houden van vrijheid in het inrichten van opdrachten, maar wel met meegegeven verplichte kaders vanuit de coach;
 • Voor leerlingen die hun sociale vaardigheden (presenteren, communiceren, samenwerken) en executieve functies (plannen en organiseren) verder willen ontwikkelen;
 • Voor leerlingen die willen leren reflecteren en willen leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid;
 • Voor leerlingen die…. Modus is voor heel veel leerlingen geschikt. We bereiden leerlingen voor op de vaardigheden die ze nodig hebben om zichzelf te kunnen redden in onze maatschappij! In de maand december en januari lopen veel geïnteresseerde kinderen vanaf verschillende basisscholen een ochtend mee bij Modus klas 1. Op woensdag 31 januari, de algemene Open Dag van CSG Liudger Burgum, kunnen kinderen van groep (7) en 8 met hun ouders/verzorgers een kijkje nemen in het Moduslokaal en er staan verschillende personen klaar om te informeren en vragen te beantwoorden over Modus.