Bedrijven en beroepen betrekken

Bedrijven en beroepen betrekken

Ieder thema maken we verbinding met de maatschappij, door bedrijven en beroepen in de school te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende beroepen en actief hierbij betrokken worden, zodat ze vanaf 14 jaar een gericht profiel kunnen kiezen en ontdekken welk type beroep bij ze past. We sluiten daarbij aan bij…

Nieuw thema: mythen en feesten

Nieuw thema: mythen en feesten

Ons nieuwe thema is ‘mythen en feesten’. Voor dit thema zijn we als startpunt naar de synagoge in Groningen geweest. We zijn verheugd om u te melden dat groep 8 ook mee gaat doen aan dit thema. De vakgebieden geschiedenis, mens & maatschappij, muziek, kunst & cultuur, ICT, natuurwetenschappen en internationaal zijn gekoppeld aan dit…

Basisvak rekenen

Basisvak rekenen

Op Modus blijven we werken met Snappet, online op eigen laptop. We werken met de B-aanpak van Snappet. Een reguliere lesweek bestaat uit vijf rekenlessen. Tijdens een instructieles staat er één leerdoel centraal. Alle leerlingen maken verplicht opdracht 2. De coach kan ondertussen de leerlingen volgen en verlengde instructie bieden waar nodig. Vervolgens werken de leerlingen verder op eigen niveau….

Actief begin van de dag

Actief begin van de dag

Op Modus beginnen onze leerlingen namelijk elke dag actief. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een tiener pas ‘aan’ staat vanaf 9.00 uur en dat een tienerbrein het nodig heeft om het hoofd ‘leeg’ te maken, voordat de tiener tot leren komt. Op maandag t/m donderdag starten we daarom in sporthal de Wetterstins, waarbij we de…

Rapport wordt portfoliomap

Rapport wordt portfoliomap

In groep 7 gaan we over van een rapport naar een portfoliomap. In de portfoliomap verzamelen leerlingen gedurende het schooljaar bewijsmateriaal om te bewijzen welke leerdoelen ze hebben behaald. De ontwikkeling houdt de leerling samen met de coach bij aan de hand van leertrappen. Elke 2 weken heeft de leerling een gesprek met de coach…

Curriculum 10-14

Curriculum 10-14

Vanaf augustus 2021 gaan we starten met curriculum 10-14. Een methodiek met doorgaande leerlijnen en een onderwijsconcept. We werken vanuit de leerdoelen en van daaruit worden de lessen ingericht met een vast leerproces van startpunt tot afsluiting. Tijdens elk leerproces staat er een thema centraal. Elk thema duurt 10 weken. 

SER: kwaliteit onderwijs onvoldoende, corona vergroot kansenongelijkheid

SER: kwaliteit onderwijs onvoldoende, corona vergroot kansenongelijkheid

Het onderwijssysteem in Nederland verkleint de kansenongelijkheid onder kinderen niet, maar vergroot die juist. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan het kabinet. De coronacrisis heeft de kansenongelijkheid nog verder vergroot, betoogt de belangrijkste adviesraad van de overheid op het gebied van sociale vraagstukken. Kinderen uit gezinnen met een lagere sociaal-economische achtergrond…